Fout bij het registeren

Het registeren op de website bleek een paar dagen fout te gaan.
Door een update van WordPress waren wat maatwerk scripts die ik gemaakt had overschreven waardoor de registratie plaats vond bij de hosting site, en niet dit domein.
De accounts zijn nu verplaatst en de storing zou opgelost moeten zijn.

Foutje……